برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (1015)

مهندس مرتضی انصاریفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1مقدمه2مرور کارهای گذشته3روند انجام پایان نامه 6فصل اول « بررسی لرزه خیزی ایران »1-1 لرزه خیزی ایران91-2 گزارش برخی از زلزله های چند دهه اخیر111-2-1 زلزله 31 خرداد ماه 1369 رودبار Read more…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1014)

1-1 مقدمه31-2 دستگاه تولید اب مغناطیسی 51-3 مبانی نظری تولید آب مغناطیسی 61-4 اثر دستگاه فراوری مغناطیسی روی خواص اب 81-5 تاثیر آب مغناطیسی بر روی میزان هیدراسیون سیمان91-6 علت افزایش واکنش هیدراسیون سیمان در Read more…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1013)

عنوان صفحهچکیده1فصل اول « مفاهیم و مبانی نظری جداسازی لرزه ای »1-1 مقدمه31-2 مفهوم جداسازی لرزهای 61-3 مشارکت مودهای ارتعاشی در رفتار لرزه‌ای سازه‌های جداسازی شده 131-4 اثر نوع خاک بر تاثیرگذاری جداسازی لرزه‌ای 141-5 Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (1010)

دکتر پرویز بیات مهندس بهزاد کیانیفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول « کلیات تحقیق »1-1-بار لرزه ای31-1-1بارگذاری سازه31-1-1-1-محاسبه غیر دقیق این بارها31-1-1-2-توزیع بار لرزه ای51-1-1-3-نتیجه گیری71-1-1-4 راه حل چیست؟71-2-1-مزایای استفاده از تحلیل پوش آور81-2-2- معایب استفاده از Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1009)

1-2-1- تحلیل استاتیکی معادل51-2-2- تحلیل دینامیکی خطی61-2-2-1- تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال71-2-2-2- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی71-2-3- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی81-3- تحلیل پوش آور مرسوم91-3-1- مطالعه مقایسه ای آنالیز استاتیکی غیرخطی با آنالیز Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (1008)

3-3-6-تقویت با استفاده از پشت بند:483-3-7-تقویت با استفاده از پیش تنیدگی513-4-آسیب های وارد به اتصالات:523-4-1-فروریختگی گوشه 523-4-2-انفصال وجدایی دیوارهای متصل به یکدیگر543-4-2-1-وصله کردن سنگها(داخل و خارج)[]553-4-2-2-قالب بندی وبتن ریزی ستون 553-4-2-3-نصب میلگرد کلاف 563-4-2-4-نصب صفحات Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (1007)

عنوان صفحهچکیده 1فصل اول « طرح مسئله »1-1 مقدمه31-2 بیان مسئله41-3 اهداف تحقیق51-4 کاربرد جداگرهای لرزهای در کشورهای مختلف7فصل دوم « عملکرد لرزهای پلها »2-1 عملکرد پلها در زلزلههای اخیر و روشهای بهسازی آنها132-1-1 کلیات132-1-2 Read more…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1005)

دکتر عبدالرسول خیراندیش (استاد راهنما):………………………………………. دکتر سید ابوالقاسم فروزانی (استاد مشاور اول):……………………………….. دکتر حمید حاجیان‌پور (استاد مشاور دوم): ……………………………………… شهریور 1390 تقدیم به پدر و مادر عزیزم به پاس زحماتشان ، برادران و خواهرانم به Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1003)

گفتار چهارم : نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………………………………… 79بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه ی صحت شرط عدم ازدواج مجدد ……………………………………….. 79بند دوم : دلایل طرفداران نظریه ی صحت شرط Read more…